21. července 2023
2 minuty čtení

Bourat se definitivně bude. Osud Horáckého zimního stadionu už je jistý

Demoliční výměr nabyl ve čtvrtek 20. července 2023 právní moci a obnova přerušených bouracích prací na Horáckém zimním stadionu oficiálně začne 1. srpna 2023.

V současnosti ještě probíhá mezi stávajícím Horáckým zimním stadionem a parkem Smetanovy sady podrobný archeologický průzkum v místech, kam se rozšíří základy nové arény. Průzkum bývalého pohřebiště je nezbytnou podmínkou pro zahájení prací na výstavbě nové Horácké multifunkční arény.

Obyvatelé z ulice Tyršova stáhli své námitky proti rozhodnutí o odstranění stavby HZS poté, co jim jihlavské zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančních kompenzací. Následně 20. června 2023 zastupitelé Jihlavy souhlasili ještě s poskytnutím dotace i majitelce sousedního bytového domu. 

Po stažení námitek obyvatel Tyršovy ulice ministerstvo vrátilo spis na Kraj Vysočina a ten jej odeslal zpět do Jihlavy, kde už stavebnímu úřadu nic nebránilo vydat nové rozhodnutí o odstranění stavby. To nabylo právní moci ve čtvrtek 20. července 2023.

Slavnostní setkání při příležitosti zahájení stavby Horácké multifunkční arény se uskuteční v pátek 28. července 2023. Dodavatel stavby arény, stavební firma GEMO začne už v příštím týdnu připravovat staveniště a instalovat protihlukové zábrany.

Jihlava už čeká pouze na rozhodnutí Národní sportovní agentury o přidělení 300 milionové dotace. „Vše nasvědčuje tomu, že bychom jej měli obdržet v jednotkách dnů,“ říká manažer David Beke.

Financování stavby HMA za vysoutěženou cenu ve výši jedna miliarda a 909 milionů Kč by mělo probíhat z těchto zdrojů:

500 mil. Kč - dotace od Kraje Vysočina,
300 mil. Kč - dotace od Národní sportovní agentury,
100 mil. Kč - revolvingový úvěr statutárního města Jihlavy,
809 mil. Kč - investiční úvěr statutárního města Jihlavy,
200 mil. Kč - vlastní zdroje statutárního města Jihlavy.

Zdroj a foto: Radovan Daněk, mluvčí Jihlavského magistrátu