31. srpna 2022
3 minuty čtení

Asistenti prevence kriminality v Jihlavě pomáhají. Jejich činnost bude pokračovat

V srpnu končí projekt, který se od dubna 2020 zaměřoval na zahájení a podporu činnosti asistentů prevence kriminality (APK) v Jihlavě. Na projekt "Zavedení asistentů prevence kriminality" byla poskytnuta dotace z Operačního programu Zaměstnanost ve výši 3,997 milionu korun a Jihlava využila tuto finanční podporu plně. Činnost asistentů prevence kriminality se ve vytipovaných lokalitách Jihlavy osvědčila, a tak bude jejich činnost pokračovat.

Čtyři asistenti prevence kriminality získali díky projektu řadu nových znalostí a pracovních zkušeností a absolvovali vzdělávací aktivity přizpůsobené konkrétním potřebám výkonu jejich pracovních pozic. APK vykonávali každodenní dohled nad sociálně vyloučenými skupinami obyvatel v místech s vyšší přestupkovou činností či větší koncentrací problémové mládeže a v lokalitách s častým narušováním veřejného pořádku, zejména pak ve vybraných lokalitách v centru města a jeho okolí. APK řešili za dobu své působnosti ve městě řadu událostí, což se pozitivně projevilo na snížení počtu spáchaných trestných činů a přestupků, zároveň pomohli městské policii při vyřešení několika trestních případů. V rámci preventivních opatření se asistenti osvědčili také při komunikaci s problematickými nájemníky bytových domů, kde opakovaně docházelo k narušování veřejného pořádku a konfliktům mezi jejich obyvateli.

Bude se pokračovat

Město Jihlava plánuje v aktivitách prevence kriminality za podpory APK aktivně pokračovat a v období od září do prosince 2022 bude mzdové prostředky na činnost APK čerpat z národních zdrojů za podpory Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. 

Zastupitelstvo města Jihlavy bude dále na svém zářijovém jednání rozhodovat o předložení žádosti o podporu na projekt "Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v Jihlavě" do vyhlášené výzvy z Operačního programu Zaměstnanost plus, díky němuž by v případě jeho podpoření dotací mohla podpora APK v Jihlavě pokračovat i v následujících třech letech.

Zdroj a foto: www.jihlava.cz/jezkovyoci