20. července 2022
4 minuty čtení

Absolventy VŠPJ v Jihlavě čekají tento týden slavnostní promoce

Počínaje dneškem začínají v aule výukového centra VŠPJ slavnostní promoce, které potrvají do pátku 22. července. V rámci tradičních ceremoniálů symbolicky zakončí své studium nejenom čerství absolventi bakalářského a magisterského studia na Vysoké škole polytechnické Jihlava, ale také absolventi kurzů Univerzity třetího věku (U3V).

Promoce byly ve středu 20. července 2022 zahájeny slavnostním zakončením studia posluchačů U3V.  Ve dnech 21. a 22. července 2022 se uskuteční promoce absolventů vysokoškolského studia. Mezi
196 studenty, kteří při posledních státnicích v červnu ukončili své studium na VŠPJ, jsou nejenom čerství bakaláři, ale i šest nových držitelů titulu Mgr. z oboru Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví. Sedmnácti novým bakalářům a jedné absolventce magisterského studia se přitom díky vynikajícím studijním výsledkům podařilo dosáhnout na červený diplom.


Zatímco ve čtvrtek 21. července obdrží své
diplomy absolventi technických programů a oborů vyučovaných na katedře zdravotnických studií, v pátek 22. června čeká promoční akt absolventy ekonomických programů a oboru Zdravotně sociální
pracovník.

Slavnostních aktů se vedle akademických pracovníků, vedení školy a zástupců obou komor akademického senátu zúčastní v roli čestného hosta například hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, primátorka Karolína Koubová nebo první náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová.


Pro absolventy a jejich rodinné příslušníky bude v prostorách výukového centra k dispozici fotokoutek, kde budou moci zvěčnit svoji vzpomínku na slavnostní zakončení studia.

Zdroj: VŠPJ

 

Dále doporučujeme